Algemene Voorwaarden

 

Door het aanvragen van een opdracht gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ik/mij: HanzeTech, gevestigd in Deventer, KvK nummer 08110608.
 2. Jij/jou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van HanzeTech.
 3. Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst die ontstaat tussen jou, de opdrachtgever, en HanzeTech.
 4. Spoed(opdracht): storing verholpen binnen 48 uur.

Artikel 2. Wat doen wij?

 1. Ik bied mijn diensten aan om je elektrische installatie aan te leggen of te wijzigen.
 2. Ik bied je mijn diensten aan om storingen aan je elektrische installatie die geen uitstel dulden te verhelpen: spoed.
 3. Bij het gebruik maken van mijn diensten gelden deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Wat zijn de kosten?

 1. Je legt je opdracht of storing uit. Voordat ik start met mijn werkzaamheden maak ik op basis van jouw opdracht of verzoek een inschatting van de tijd die het gaat kosten om de opdracht uit te voeren. Op basis hiervan maak ik een inschatting van de totale kosten. Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw. Materialen en eventuele andere kosten zijn niet inbegrepen tenzij nadrukkelijk vermeld. Voor tarieven en voorrijkosten, klik hier.
 2. Soms worden opdrachten afgesproken voor een vast tarief. Je mag er dan ook vanuit gaan dat de opdracht voor dat bedrag wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat zo’n opdracht toch duurder wordt, bijvoorbeeld omdat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de omschrijving. Soms komt dit ook omdat het probleem groter is dan aanvankelijk gedacht of omdat er na aanvang van de opdracht iets is geconstateerd dat voor aanvang niet bekend was. De elektricien brengt jou hiervan op de hoogte en legt je uit waarom het duurder wordt. Als opdrachtgever dien jij altijd ook een vinger aan de pols houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 3. Wanneer je dezelfde dag (spoed), morgen, in het weekend of ’s avonds geholpen wilt worden, betaal je meer. HanzeTech is gerechtigd om de prijzen op iedere moment te wijzigingen. Voor tarieven, klik hier.

 

Artikel 4. Betalingen

 1. Na afronding van de opdracht stel ik een factuur op. Het bedrag betaal je direct, contant of via een betaalverzoek.
 2. Het eerste uur wordt altijd volledig in rekening gebracht, ook als de opdracht minder dan een uur werk is.

 

Artikel 5. Annuleren van een aanvraag

 1. Wanneer je al dan niet telefonisch de hulp inschakelt van HanzeTech is er sprake van een overeenkomst op afstand. Dit betekent dat je als opdrachtgever de overeenkomst die je bent aangegaan met HanzeTech binnen 14 dagen na de ontvangst van de bevestiging zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden.
 2. Als opdrachtgever heb je geen recht op ontbinding van de overeenkomst tussen jou en HanzeTech:

     - als de opdracht volledig is afgerond binnen de bedenktermijn;
     - als het een spoedopdracht betreft.

 1. Wil je toch gebruikmaken van het recht op ontbinding terwijl ik reeds begonnen ben met de uitvoering van de opdracht, dan reken je af op basis van de verrichte werkzaamheden en de al gemaakte kosten.
 2. Wil je toch gebruikmaken van het recht op ontbinding terwijl ik reeds onderweg ben naar de opdracht, dan betaalt u één uur arbeidsloon en eventueel voorrijkosten.
 3. Een spoedopdracht kun je niet annuleren. Doe je dit toch, dan word je één uur arbeidsloon en eventueel reiskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook als je – als opdrachtgever – op het afgesproken tijdstip niet thuis bent.
 4. Voor alle annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt één uur arbeidsloon in rekening gebracht.
 5. Annuleren van gemaakte afspraken geschiedt uitsluitend telefonisch.

 

Artikel 6. Problemen of klachten melden

 1. HanzeTech doet zijn uiterste best om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het valt echter nooit uit te sluiten dat er toch een keer iets niet helemaal goed gaat.
 2. HanzeTech is verantwoordelijk voor een goede afronding van een opdracht. Mocht je door toedoen of nalaten schade lijden dan kun je HanzeTech aansprakelijk stellen tot de hoogte die de aansprakelijkheidsverzekering dekt. Maar nooit hoger dan de direct geleden schade. Gevolgschades zijn uitgesloten van vergoeding.
 3. Als je niet tevreden bent, zeg dit dan direct.
 4. Je geeft HanzeTech de mogelijkheid om het probleem op te lossen en de opdracht alsnog naar wens uit te voeren.
 5. Laat je in de tussentijd het probleem door een andere partij verhelpen dan vervalt alle garantie.

 

Artikel 7. Overige zaken

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden.
 2. Jouw NAW-gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 november 2021